Acrobat Music

Dexter Gordon And His Boys
Dexter Gordon And His Boys Also appears on:
The Early Years 1941-52 The Early Years 1941-52 with Dextrose
The Early Years 1941-52 The Early Years 1941-52 with Dexter's Mood
The Early Years 1941-52 The Early Years 1941-52 with Dextivity
The Fats Navarro Collection 1943-50 The Fats Navarro Collection 1943-50 with Nostalgia
©2008 Acrobat Music